Karanavar Premiere Movie on Surya TV


Karanavar Premiere Movie on 28th June, 2008 at 3.30pm on Surya Tv Starring Mukesh, Divyadarshan, Sreelakshmi Sreekumar, Jojo, Shajon, Kalabhavan Mani, Indrans, Mamukoya, Kalpana, Sudheer Karamana, Sasi Kalinga, Vijayakumari, Sunil sukhada, E. A. Rajendran, etc

Film Released in 2014. Produced By Sandhya Rajendran. Directed By Jahangir Shams

%d bloggers like this: