സൂര്യ ടിവി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വാരാന്ത്യചലച്ചിത്രങ്ങൾ


ശനിയാഴ്ച

രാവിലെ 5 മണിക്ക്
🎬ദേശം

രാവിലെ 7 മണിക്ക്
🎬ഹൗസ്ഫുൾ

രാവിലെ 9 മണിക്ക്
🎬മാണിക്യക്കല്ല്

വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക്
🎬വില്ലാളിവീരൻ

വൈകിട്ട് 6.30ന്
🎬അബ്രഹാമിൻെറ സന്തതികൾ

രാത്രി 10 മണിക്ക്
🎬22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം

ഞായറാഴ്ച

രാവിലെ 5 മണിക്ക്
🎬ഹാപ്പി ദർബാർ

രാവിലെ 10 മണിക്ക്
🎬ഹോളോ മാൻ

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്
🎬മിസ്റ്റർ മരുമകൻ

വൈകിട്ട് 3.30ന്
🎬അരൺമനൈ 2

വൈകിട്ട് 6.30ന്
🎬അയ്യപ്പനും കോശിയും

രാത്രി 10.30ന്
🎬സ്മാർട്ട് സിറ്റി

image

image

%d bloggers like this: