നാളത്തെ ചാനൽ സിനിമകൾ


മലയാളം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ നാളെ നവംബർ 17 ചൊവ്വാഴ്ച സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

📺#Asianet & #AsianetHD
രാവിലെ 9 മണിക്ക്
🎬തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്[SD]
🎬ഇവിടം സ്വർഗമാണ്[HD]

🎥#AsianetMovies
രാവിലെ 7 മണിക്ക്
🎬തെങ്കാശിപട്ടണം‌
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
🎬കിരീടം
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക്
🎬വെള്ളിമൂങ്ങ
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് 
🎬വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം
രാത്രി 7 മണിക്ക്
🎬ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ
രാത്രി 10 മണിക്ക്
🎬നിറക്കൂട്ട്

🎥#AsianetPlus
രാവിലെ 5.30ന്
🎬മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ്
രാവിലെ 11.30ന്
🎬ഡാർലിങ്ങ് ഡാർലിങ്ങ്
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന്
🎬കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ
രാത്രി 11 മണിക്ക്
🎬സംഘം

📺#SuryaTV & #SuryaTVHD
രാവിലെ 9 മണിക്ക്
🎬കംഗാരു
വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക്
🎬മീനത്തിൽ താലികെട്ട്
രാത്രി 9.30ന്
🎬പ്രമാണി

🎥#SuryaMovies
രാവിലെ 7 മണിക്ക്
🎬അനന്തരം
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
🎬ജഗതി ജഗദീഷ്‌ ഇൻ ടൗൺ
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക്
🎬മേൽവിലാസം ശരിയാണ്
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക്
🎬കാഞ്ചി
രാത്രി 7 മണിക്ക്
🎬ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ലൈവ്
രാത്രി 10 മണിക്ക്
🎬ചിത്രകൂടം

📺#ZeeKeralam
രാവിലെ 8 മണിക്ക്
🎬ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്

📺#MazhavilManorama
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്
🎬തമാശ
വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക്
🎬ലൂക്ക

📺#KairaliTV
രാവിലെ 6.30ന്
🎬കളിയൂഞ്ഞാൽ
രാവിലെ 9 മണിക്ക്
🎬കൊടി
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്
🎬ജൂൺ
വൈകിട്ട് 4 ‍മണിക്ക്
🎬കാശ്മീരം
രാത്രി 8 മണിക്ക്
🎬ബോസ് എങ്കിരാ ഭാസ്‌കരൻ

📺#KairaliWE
രാവിലെ 7 മണിക്ക്
🎬ഹണീബി
രാവിലെ 10.30ന്
🎬വിശ്വാസം
വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക്
🎬മാട്രാൻ
രാത്രി 7 മണിക്ക്
🎬കളക്ടർ

📺#AmritaTV
രാവിലെ 8 മണിക്ക്
🎬ധീരാ
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന്
🎬ദശരഥം
വൈകിട്ട് 4.30ന്
🎬കോക്ക്ടെയ്ൽ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

%d bloggers like this: